Fortsæt til hovedindholdet
Moderne Kirkekunst
Bidragydere

Bidragydere

Som nævnt har databasen sin oprindelse i forberedelsen af et kursus på FUV, og i de forløbne godt to år er projektet også blevet drevet frem fra Løgumkloster; men ikke desto mindre er der al mulig grund til at fremhæve databasens realisering som et resultat af manges indsats.  

De kirkeligt ansatte

Først og sidst skal der lyde en tak til de mange hundrede kirkeligt ansatte i form af provster, præster, kordegne med flere, som på den ene side har besvaret henvendelser, gravet informationer op af arkiver og hukommelse og fremskaffet fotos, og som på den anden side ikke mindst har været behjælpelig med at låse kirkerne op også uden for normal arbejdstid. En enkelt faggruppe bør dog fremhæves: Folkekirkens gravere, der har vist sig som en guldgrube at hente navne og årstal fra, når alle andres notater svigtede og glemslen truede!

Fagfæller

På et vigtigt tidspunkt i forløbet blev det muligt at holde de indsamlede data op imod materialet fra Forlaget Poul Kristensens bogprojekt, hvilket affødte både korrektioner og tilføjelser. En tak skal lyde til forlagsdirektør Eva Arnsfelt Kristensen for tilladelsen og til koordinator Mia Okkels for at videreformidle optegnelserne fra de frivillige informatører: provst Leif Arffmann, sognepræst Kirsten Elisabeth Christensen, fhv. provst Agner Frandsen, sognepræst Anne-Mette Gravgaard, bibliotekar Per Hofman Hansen, sognepræst Per Møller, sognepræst Søren Kristian Nielsen, sognepræst Peder Svejgaard Pedersen, sognepræst Ingrid Lisby Schmidt og kunsthistoriker Mette Thelle. 

Tak til hospitalspræst Christian Juul Busch, som påtog sig at indsamle data blandt kollegerne ved alle landets hospitalskirker.

Kunstnerne

En særlig tak skal lyde til de kunstnere, som beredvilligt har gennemset, korrigeret og suppleret materialet for deres værkers vedkommende: Grete Balle, Christella Bamford, Flemming & Inge‑Lise Bau, Peter Brandes, Helmer Breindahl, Agnete Brittasius, Susanne Te‑shu Chang, Anne Marie Egemose, Maja Lisa Engelhardt, Andreas Exner (ang. Bent Exner), Berthe Forchhammer, Vibeke Gregers, Per Steen Hebsgaard, Berit Hjelholt, Elisabeth Hofman, Adi Holzer, Anita Houvenaeghel, Vibeke Høgsbro, Kirsten Helene Kamedula, Martin Nannestad Jørgensen, Jette Nevers, Ejvind Nielsen, Frits Gothardt Rasmussen, Ester Bové Reintoft (tillige ang. John & Kisten Becker), Ulrich & Mette Lise Rössing, Bjarne Sachse, Gro Aga Sachse, Elín Stefánsdóttir, Grethe Sørensen og Hanne Vedel.

Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt, der ikke er omfattet af Copydanbilleder, takkes for tilladelse til at vise fotos af deres kunst.

Lignende hjemmesider

Et vigtigt redskab til at skaffe sig et første overblik over, hvad der måtte befinde sig af kunst i folkekirken, er muligheden for virtuelt at kunne besøge snart sagt samtlige landets kirker i kraft af enkeltpersoners store engagement i at fotografere bygninger og inventar og fremlægge resultatet af deres arbejde og hobby på alment tilgængelig hjemmesider. Tre af den slags hjemmesider skal nævnes, da deres ophavsmænd også har givet tilladelse til at genanvende nogle af deres fotos i denne sammenhæng, hvilket ikke mindst har gjort det muligt at vise fotos af værker, som ikke længere befinder sig i kirkerne – hvad enten det skyldes slitage eller ændringer i tidens smag. Det drejer sig om Niels Clemmensen (aalborgstift.dk/kirker/), Jens Kinkel (danmarks-kirker.dk) og ægteparret Marjun og Kaj Nielsen (Yesterdaysfoto.dk). 

Tak til Niels Roland, Lolland-Falster Stift
En særlig tak rettes til provst em. Nils Roland for hjælpen med at fotografere samtlige relevante kirker i Lolland-Falster Stift.

Samarbejdspartnerne

Midtvejs i data- og fotoindsamlingens første fase skiftede projektet karakter og blev hævet til et højere niveau i kraft af gode samarbejdspartnere. Lad mig derfor slutte med en personlig tak for inspiration og stor professionel sparring fra Jacob Rosenkrans Bøgh fra Folkekirkens IT-kontor, redaktør på Folkekirken.dk Ellen Aagaard Petersen og de tålmodige medarbejdere på Danmarks Kirkelige Mediecenter, som har stået for forvandlingen af Excel-ark og billedfiler til en database: projektleder Laura Vilsbæk, designer Hanne Grønne, supporter Rikke Kubstrup, IT-udvikler, Stig Nørgaard Færch og IT-teamleder Brian Bendtsen. 

Sidst, men ikke mindst også en tak til rektor Hans Vium Mikkelsen for opbakning og for at have sikret den økonomiske og arbejdsmæssige ramme for projektets gennemførelse.

Benny Grey Schuster
Lektor, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter